Retourformulier

Dit formulier kunt u gebruiken om uw bestelling ongedaan te maken. Na ontvangst van het / de product(en) heeft u hier 14 dagen de tijd voor. Na ontvangst van het ingevulde formulier of uw melding via email ontvangt u het door u betaalde bedrag binnen 14 dagen van ons retour. U bent niet verplicht dit formulier te gebruiken. U kunt ons ook bereiken via onderstaande contactgegevens én u kunt dit document gebruiken.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.''

 

Schuimrubber Gigant
Fluorietweg 23C
1812RR Alkmaar
Nederland
+3172 5825834

 

Ik deel u hierbij mede, dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende product(en):

 Calendar

Type de karakters die u hierboven ziet exact over

Laden...